Stadax Affärsystem Ordersystemet 3.0 Publiceras.

I tider då dokumentationen kring entreprenaderna är minst lika viktig som arbetet i sig utvecklar Stadax sitt eget Affärssystem Ordersystemet 2.0 till ett i stort sett helt nytt system…Ordersystemet 3.0.

2004 började Stadax tillsammans med skickliga systemutvecklare att bygga sitt eget Affärssystem. Idag arbetar ett flertal entreprenörer i systemet med framgång. När Stadax nu skall uppdatera väljer vi att göra det omfattande. Därför fann vi det ur flera synvinklar bättre att bygga ett nytt system.

Fokus har i alla år och är även i den nya versionen:

  • Enkelt och användarvänligt
  • Processorienterat
  • Alltomfattande
  • Tillgängligt
  • Tidsbesparande
  • Låga kostnader

Detta och mycket mer erbjuder Ordersystemet 3.0.

Vi har valt att samarbeta med Infosective AB som under många år varit ett bollplank i utvecklingen. Vid denna uppdatering har vi inlett ett djupare samarbete och valt att låta Infosective ta ett helhetsgrepp.

Vi räknar med att ha en initial fungerande version klar i början av 2017. Då är målsättningen att man i stort set skall kunna sköta allt i sitt företag via Ordersystemet 3.0.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Henric Kärrstedt på hk@stadax.com eller 010-495 26 81.

KLICKA HÄR

för att få snabb hjälp!

Stäng

Fyll i kontaktformuläret, så kontaktar vi dig så snarast möjligt.

Företag:
Kontaktperson:
Email:
Adress:
Telefon:
Projektnamn:
Typ av objekt: (Industri, Publik miljö, Privatbostad, etc) :
Antal kvadratmeter:
Projektets adress:
Nedan markerar jag vad jag vill ha hjälp med:
 Jag vill renovera ett gammalt golv Jag vill behandla ett nygjutet golv Jag önskar framslipad ballast Jag önskar ingen synlig ballast/sten Högblankt Matt Sidenmatt Naturstenslipning/renovering Förbättrat fläckskydd
Uttryck dina tankar och önskemål här:
[recaptcha]