Kvalitet och Miljö

När du anlitar Stadax Betongteam kan du alltid känna dig säker på att arbetet blir proffsigt utfört, i avtalad tid, kvalitet och till rätt pris.

För att kunna garantera detta följer vi ett processorienterat arbetssätt med inbyggda kvalitetskontroller och regelbunden översyn av våra processer tillsammans med oberoende revisorer. Vi använder en modern och välskött maskinpark för att minimera dammbildning och buller. Inga arbeten lämnas innan en noggrann efterstädning gjorts och beställaren har slutbesiktigat och godkänt arbetet.

Alla kan göra fel.

Den mänskliga faktorn och yttre omständigheter som man inte alltid kan påverka gör att saker och ting ibland blir fel. Vi ser dock detta som möjligheter att bevisa vår syn på Kvalitet. Vår inställning som genomsyrar hela företaget är att ta vårt ansvar och korrigera fel så att vår kund får det som avtalats. Det tror vi är en av våra framgångsfaktorer.

Kvalitet & Miljöcertifiering FR2000

Vi på Stadax är certifierade enligt Kvalitet & Miljöcertifiering FR2000.

Cert.märke grå_

 

Miljö & Kvalité.

Kvalitet & Miljö är ett omfattande begrepp. För oss ligger detta i vårt hjärta. Det får oss att ständigt arbeta på att förbättra oss på området. Vi inser att jorden är hårt utsatt av människors framfart och att jordens välmående tyvärr inte alltid prioriteras i den dagliga verksamheten som det borde. Därför finns det system och processer  att arbeta efter för att hjälpa företag och människor att bli mer miljömedvetna. Stadax bedriver ett aktivt dokumenterat arbete för att på bästa sätt bidra med det som är möjligt. I november varje år ses detta över av oberoende revisorer.

Miljöfaktorer har stor vikt för vår verksamhets konkurrensfördelar. Goda miljöval är en förutsättning för Stadax Betongteam AB trovärdighet hos kunder, leverantörer och medarbetare.

I vårt miljöarbete prioriteras följande:

* Informera om och leverera miljövänligare golvalternativ

* Transporter

* Maskiner och fordon

* Källsortering

* Energianvändning

Kvalitetssäkring.

Stadax är under ständig förändring till det bättre. Vi arbetar i ett eget utvecklat affärssystem skräddarsytt för vår bransch. I detta samlar vi upp fel och avvikelser i vår dagliga verksamhet. Vi sätter en status på avvikelsen, vem som anses vara ansvarig för korrigering samt en deadline. Dessa är fullt synbara får våra medarbetare i affärssystemet och gås igenom vid personalmöten. Självklart dokumenteras även speciella positiva saker som vi tar fasta vid. Förutom att vi blivit mer kostnadseffektiva har vi även förbättrat våra interna processer och vårt samarbete med viktiga leverantörer. För att kunna garantera leveranser oavsett omfattning och geografisk placering så har vi etablerat partnerskap med de bästa på marknaden. Det är detta som är Confloor. Se här…

 

KLICKA HÄR

för att få snabb hjälp!

Stäng

  Fyll i kontaktformuläret, så kontaktar vi dig så snarast möjligt.

  Företag:

  Kontaktperson:

  Email:

  Adress:

  Telefon:

  Projektnamn:

  Typ av objekt: (Industri, Publik miljö, Privatbostad, etc) :

  Antal kvadratmeter:

  Projektets adress:

  Nedan markerar jag vad jag vill ha hjälp med:

  Jag vill renovera ett gammalt golvJag vill behandla ett nygjutet golvJag önskar framslipad ballastJag önskar ingen synlig ballast/stenHögblanktMattSidenmattNaturstenslipning/renoveringFörbättrat fläckskydd

  Uttryck dina tankar och önskemål här:

  Skriv in följande kod: captcha